Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Diễn Châu 20

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

    * GVCN: Phạm Thị Nga      

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)

     
6 S Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
7 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
8 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
9 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
    Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)      
  C Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
10 S Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
  C Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
11 S Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
  C Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
12 S Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
13 S Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
14 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Hằng Nga  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn