Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K2 Đại học Quân sự

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

     * GVCN: Phan Văn Ninh      

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
6 S Hoạt động LĐ,QL của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
7 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
8 S Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục…. 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
9 S Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
10 S Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C NC      
11-18 S-C Nghỉ      
19 S Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
20 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
21 S Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: ĐL, CS 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
   

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở

     
22 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
  C Tiếp 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
23 S Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
  C Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn