Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Tân Kỳ 11

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

    * GVCN: Trần Thị Hương      

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….

     
6 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
7 S Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
8 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
9 S Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
10 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
11 S Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
12 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C NC      
    Theo dõi, quản lý lớp học   Chủ nhiệm: Trần Thị Hương;        Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Tài  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn