Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Tương Dương 9

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

     * GVCN: Phan Văn Ninh      

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….(tiếp)

     
12 S Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
13 S Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
14 S Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
15 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
16 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
17 S Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C NC      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn