Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Nam Đàn 14

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

   * GVCN: Trần Thị Hương      

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

30 S Khai giảng lớp học   BGH, ĐT, CN  
    Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh      
  S Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
31 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
01/02 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
02 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
03 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C NC      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn