Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K 1,2 Đảng ủy khối doanh nghiệp

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
6 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
7 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
8-12 S-C Nghỉ      
13 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
14 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
15-19 S-C Nghỉ      
20 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Luật Hiến pháp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
21 S Luật Hành Chính 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
22-26 S-C Nghỉ      
27 S Luật Đất đai, luật kinh tế 4 PTK,Ths: Lê Anh Xuân  
  C Luật Dân sự 4 PTK,Ths: Lê Anh Xuân  
28 S Luật Hôn nhân & Gia đình 4 PTK,Ths: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Lê Anh Xuân  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn