Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Diễn Châu 19

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
11 S Nghiệp vụ công tác MTTQ và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
12 S Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Thảo luận  4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
13 S Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
  C Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân tại cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
14 S Thảo luận  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
  C Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
15 S Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
16 S Thi hết môn: Kỹ năng LĐ,QL 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
17-21 S-C Nghỉ       
   

Phần học địa phương

     
22 S Truyền thống văn hóa và con người Nghệ An 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách dân tộc ở Nghệ An 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
23 S Tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Nghệ An 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
24 S Lịch sử Đảng bộ Nghệ An 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
25 S Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
26 S Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Ôn tập      
27 S Thi lần 2 các môn 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi lần 2 các môn 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
28 S Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: Phần học địa phương 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn