Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K47.4

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
15 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
16 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
17 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
18 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
19 S Luật Hiến pháp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Luật Hành Chính 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
20-21 S-C Nghỉ      
22 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
23 S Luật Dân sự 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
24 S Luật Đất đai, luật kinh tế 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
25 S Thi hết môn: CN Mác-Lênin 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn