Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K47.3

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
8 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
9 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
10 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 PTK: Lê Anh Xuân  
11 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
12 S Luật Hiến pháp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Luật Hành Chính 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
13-14 S-C Nghỉ      
15 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
16 S Luật Dân sự 4 GV,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 GV,Ths: Hồ Thị Hưng  
17 S Luật Đất đai, luật kinh tế 4 GV,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 GV,Ths: Hồ Thị Hưng  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn