Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K47.2

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

 

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở (tiếp)

     
2 S Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân tại cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
3 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân .. 4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
4 S Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
  C Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở 4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
   

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở

     
5 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv: Trần Văn Công  
  C Tiếp 4 Gv: Trần Văn Công  
6-7 S-C Nghỉ      
8 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
9 S Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Đường lối, chính sách 4 Cán bộ coi thi  
10 S Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
11 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
12 S Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C NC      
13-14 S-C Nghỉ      
15 S NC      
  C Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
16 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
17 S Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở   Gv. Nguyễn Đình Thanh  
  C Thảo luận   Gv. Nguyễn Đình Thanh  
18 S Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát    Gv. Nguyễn Đình Thanh  
  C Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư   Gv. Nguyễn Đình Thanh  
19 S Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy  4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
  C Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
20-21 S-C Nghỉ      
22 S NC      
   

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
  C Hoạt động LĐ,QL của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
23 S Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
24 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
25 S Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục…. 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
26 S Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
27-28 S-C Nghỉ      
29 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
30 S Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
31 S Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng 4 Cán bộ coi thi  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn