Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K47.1

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

 

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở (tiếp)

     
2 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
3 S Công tác dân vận của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
  C Thảo luận  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương  
   

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ LĐ,QL ở cơ sở

     
4 S Hoạt động LĐ,QL của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Phong cách lãnh đạo, quản lý của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
5 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo, quản lý  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
6-7 S-C Nghỉ      
8 S NC      
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
9 S Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: ĐL,CS 4 Cán bộ coi thi  
10 S Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục…. 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
11 S Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
12 S Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv, Ths: Cao Diệu Linh  
  C NC      
13-14 S-C Nghỉ      
15 S NC      
  C Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv, Ths: Cao Diệu Linh  
16 S Tiếp 4 Gv, Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv, Ths: Cao Diệu Linh  
   

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở

     
17 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv: Trần Văn Công  
  C Tiếp 4 Gv: Trần Văn Công  
18 S Thảo luận 4 Gv: Trần Văn Công  
  C Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv: Trần Văn Công  
19 S Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 4 Gv: Trần Văn Công  
  C NC      
20-21 S-C Nghỉ      
22 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv: Trần Văn Công  
23 S Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 4 Gv: Trần Văn Công  
  C Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư 4 Gv: Trần Văn Công  
24 S Thảo luận 4 Gv. Nguyễn Đình Thanh  
  C Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 4 Gv. Nguyễn Đình Thanh  
25 S Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát  4 Gv. Nguyễn Đình Thanh  
  C Thảo luận 4 Gv. Nguyễn Đình Thanh  
26 S Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 4 Gv. Nguyễn Đình Thanh  
  C Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở 4 Gv. Nguyễn Đình Thanh  
27-28 S-C Nghỉ      
29 S Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 4 Gv. Nguyễn Thuỳ Dung  
  C Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy  4 Gv. Nguyễn Thuỳ Dung  
30 S Thảo luận 4 Gv. Nguyễn Thuỳ Dung  
   

Phần học địa phương

     
  C Lịch sử Đảng bộ Nghệ An 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
31 S Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Kỹ năng LĐ,QL 4 Cán bộ coi thi  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn