Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Vinh 17

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
11 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
12 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
13 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
14 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
15 S-C Nghỉ       
16 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Luật Hiến pháp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
17 S Luật Hành Chính 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
18 S Luật Đất đai, luật kinh tế 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Luật Dân sự 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
19 S Luật Hôn nhân & Gia đình 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn