Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K1 Cao đẳng Quân sự

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….

     
4 S Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 PTP,Ths: Trần Bá Long  
  C Tiếp 4 PTP,Ths: Trần Bá Long  
5 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
6 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
7 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
8 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
9-17 S-C Nghỉ      
18 S Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 PTK: Lê Anh Xuân  
19 S Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C NC      
20 S Thi hết môn: NN-PL 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn