Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Đô Lương 15

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
6 S Hoạt động LĐ,QL của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Loan  
7 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý  4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Loan  
8 S Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục…. 4 PTP,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
9 S Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 PTP,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 PTP,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
10 S Thảo luận 4 PTP,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
11 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
12 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Hướng dẫn đi thực tế  4  PHT,Ths: Phan Tiến Dũng  
13 S Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: ĐL,CS 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn