Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Cửa Lò 8

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

     
18 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
  C Tiếp 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
19 S Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
  C Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
20 S Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
  C Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
21 S Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
22 S Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
23 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 4 Gv: Nguyễn Thuỳ Dung  
24 S Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 4 Gv: Nguyễn Thuỳ Dung  
  C Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Thuỳ Dung  
25 S Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở 4 Gv: Nguyễn Thuỳ Dung  
  C Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 4 Gv: Nguyễn Thuỳ Dung  
26 S Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Thuỳ Dung  
  C NC      
27 S Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: ĐL.CS 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn