Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K47.1

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….(tiếp)

     
1 S Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam (Tiếp) 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C NC      
2+3 S-C Nghỉ      
4 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
5 S Thi hết môn: Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nhà nước-Pháp luật 4 Cán bộ coi thi  
6 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
7 S Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 PTK, Ths: Thái Xuân Sang  
  C Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 PTK, Ths: Thái Xuân Sang  
8 S Thảo luận 4 PTK, Ths: Thái Xuân Sang  
  C Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
9+10 S-C Nghỉ      
11 S-C NC      
12 S Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay (tiếp) 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
13 S Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
14 S Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
15 S-C NC      
16+17 S-C Nghỉ      
18 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
19 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
20 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Hướng dẫn đi thực tế cơ sở 4 PHT, TP, Ths: Phan Tiến Dũng  
   

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
21 S Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân tại cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
22 S Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C NC      
23+24 S-C Nghỉ      
25 S NC      
  C Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân .. 4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
26 S Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
  C Thảo luận  4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
27 S Nghiệp vụ công tác MTTQ và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 Gvc, Ths Chu Văn Xuân  
  C Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 Gvc, Ths Chu Văn Xuân  
28+29 S-C Đi thực tế cơ sở 16 Khoa, CN lớp  
30+31 S-C Nghỉ      

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn