Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp Cập nhật kiến thức đối tượng 4 Đô Lương

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
28 S 7 h    Khai mạc   Ban Tổ chức lớp học  
S Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 4 PTK,Ths Nguyễn Thị Thanh  
Những nghiên cứu và chủ trương về Quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam trong thế giới đương đại  
C Những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay                                                 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
Định hướng nghiên cứu chuyên đề 2    
29 S  Một số vấn đề trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển văn hóa, xã hội trong thời kỳ  CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
C  Kiến thức, kỹ năng và một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, quản lí hiện nay 4 TK,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
30 S Nhận thức về chủ trương “Phát triển kinh tế- nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH”      4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
Định hướng nghiên cứu chuyên đề 7            
C Viết thu hoạch 4 Ban Tổ chức lớp học  
16 h      Bế mạc  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn