Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K1 Cao đẳng quân sự

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
    Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước (tiếp)      
30 S Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
31 S Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
1 S Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
    Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      
  C Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
2 S Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
3 S Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
4-12 S-C Nghỉ      
13 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
14 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
15 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Quỳnh Trang  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn