Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Tân Kỳ 11

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
    Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      
6 S Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
7 S Thảo luận 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945-1975) 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
8 S Tiếp 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) 4 TK,Ths: Dương Thanh Bình  
9 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
10 S Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay) 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
11 S Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
13 S Thi hết môn: CN Mác - Lê nin 4 Cán bộ coi thi   
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi   

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn