Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K47.2

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
1 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
2 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
3 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C NC      
4+5 S-C Nghỉ      
6 S NC      
  C Luật Hiến pháp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
7 S Luật Hành Chính 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
8 S Luật Dân sự,  4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
9 S Luật Đất đai, luật kinh tế 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
    Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước      
10 S Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C NC      
11+12 S-C Nghỉ      
13 S NC      
  C Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
14 S Quản lý hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
15 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
16 S Quản lý ngân sách địa phương 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C NC      
17 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C NC      
18.19 S-C Nghỉ      
20 S-C Hoạt động kỷ niệm 20-11      
21 S Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
22 S Một số vấn đề về cải cách hành chính ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
23 S Quản lý hành chính - tư pháp ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
24 S Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C NC      
25-26 S-C Nghỉ      
27 S NC      
  C Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
28 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
    Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….      
  C Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
29 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
30 S Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn