Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Nam Đàn 13

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
6 S Hoạt động LĐ,QL của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
7 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
8 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục…. 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
9 S Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
10 S Tiếp 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Trần Duy Rô Nin  
11 S Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
12 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C NC      
13 S Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: ĐL.CS 4 Cán bộ coi thi + CNTT  

Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn