Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Vinh 16

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

 

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên huớng dẫn

1 Lê Thị Thu Huyền Vận dụng quan điểm toàn diện trong Triết học Mác - Lênin vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trong giai đoạn hiện nay Ths Phạm Thị Tuân
0918011862 
2 Phạm Thị Anh Yến
Vận dụng "quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại" vào việcnâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trong giai đoạn hiện nay
PTK.Ths Nguyễn Thị Kim Oanh 0915126610
3 Nguyễn Thế Anh Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay. TK. Ths Nguyễn Văn Thành 0934354868
4 Ngô Nam Hùng Thực trạng và các giải pháp nhằm phát triển nguồn lao động tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An trong giai đoạn hiện nay PTP.Ths Lê Thu Hường
0918660614
5 Nguyễn Viết  Thoan
Thực trạng và các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trong giai đoạn hiện nay
PTP.Ths Lê Thu Hường
0918660614
6 Nguyễn Thị Thảo
Giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay
PTK.Ths. Phạm Thị Như Quỳnh
0983233834
7 Nguyễn Trung Dũng Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay. Ths Đinh Văn Dũng
0978.550.779
8 Nguyễn Thị Quý Hoa Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở Trường Cao đẳng Sư Phạm Nghệ An TK.Ths Nguyễn Khắc Thắng
0913078140
9 Trần Thị Thái Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Cửa Nam, thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay Ths Nguyễn Anh Tuấn
0902286684
10 Trần Văn  Thông Thực trạng và một số giải pháp làm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ an trong giai đoạn hiện nay PTK.Ths.Nguyễn Thị Thanh
915358785
11 Nguyễn Thị  Duyên
Thực trạng và giải pháp ngăn ngừa bạo lực gia đình ở phường Quang Trung, thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay.
Ths.Lê Thị Vinh
0946.284.900  
12 Hoàng Hữu Hạnh Thực trạng và các giải pháp tăng cường quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay. PTK. Ths Thái Xuân Sang
915779259
13 Đậu Anh Trung Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức ở Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong giai đoạn hiện nay TP.Ths Phan Tiến Dũng
0912883048
14 Tô Hoài Sơn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay Ths.Cao Diệu Linh
904819583
         
Lưu ý: - Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
Ngày nộp tiểu luận: Ngày thi tốt nghiệp:21,22/10/2017
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp tiểu luận: UVTT Hội đồng thi của trường
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn