Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp BDCV K31.4 Tương Dương

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
6 S Tổ chức bộ máy HCNN 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
7 S Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Hệ thống thông tin trong QLHCNN 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
8 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
9-13 S-C Nghỉ      
14 S Cải cách hành chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
15 S Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Kiểm tra lần 1 2 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
16-19 S-C Nghỉ      
20 S Tổng quan QLNN theo ngành, lãnh thổ 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
21 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Kỹ năng viết báo cáo 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
22 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
23 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C NC      
24-26 S-C Nghỉ      
27 S Kỹ năng làm việc nhóm 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
28 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
29 S Quản lý thời gian 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
30 S Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn