Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K2 Đại học quân sự

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
2 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
3 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
4 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 PTK: Lê Anh Xuân  
5 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
6 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Luật Hiến pháp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
7-15 S-C Nghỉ      
16 S Luật Hành Chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
17 S Thi hết môn: CN Mác - Lê nin 4 Cán bộ coi thi   
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi   
18 S Luật Đất đai, luật kinh tế 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Luật Dân sự,  4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
19 S Luật Hôn nhân & Gia đình 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn