Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K1 Cao đẳng quân sự

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa (tiếp)

     
2 S Luật Hôn nhân & Gia đình 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
3 S Luật Đất đai, luật kinh tế 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Luật Dân sự,  4 PTK: Lê Anh Xuân  
4 S Luật Hành Chính 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
   

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

     
5 S Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
6 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
7-15 S-C Nghỉ      
16 S Thi hết môn: CN Mác - Lê nin 4 Cán bộ coi thi   
  C Thi hết môn: TT Hồ Chí Minh 4 Cán bộ coi thi   
17 S Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Quản lý ngân sách địa phương 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
18 S Quản lý cán bộ, công chức ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
19 S Quản lý hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
20 S Kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn