Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Cao đẳng quân sự

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

 

 

Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)

   
8 S Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng
  C Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng
9 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng
  C Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng
10 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng
11 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng
  C NC    
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn