Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Quân sự K9.1

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở

     
21 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
  C NC      
22 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
23 S Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
  C Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 4 Gv: Trần Văn Công  
24 S Thảo luận 4 Gv: Trần Văn Công  
  C Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 4 PTK: Nguyễn Tiến Uyên  
25 S Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 4 PTK: Nguyễn Tiến Uyên  
  C NC      
26+27 S Nghỉ      
28 S Thảo luận 4 PTK: Nguyễn Tiến Uyên  
  C NC      
29 S Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
  C Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
30 S Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Hồng Giang  
31 S Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát  4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
  C Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn