Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K46.6

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở

     
14 S Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
15 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
16 S Đảng Cộng sản cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
17 S Tổ chức cơ sở đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng 4 Gv: Nguyễn Đinh Thanh  
  C Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 4 Gv: Nguyễn Đinh Thanh  
18 S Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát  4 Gv: Nguyễn Đinh Thanh  
  C Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Đinh Thanh  
19+20 S-C Nghỉ      
21 S Tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ, chi bộ ở cơ sở 4 Gv: Tràn Văn Công  
  C Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy  4 Gv: Tràn Văn Công  
22 S Thảo luận 4 Gv: Tràn Văn Công  
  C Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ 4 Gv: Tràn Văn Công  
23 S Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng 4 PTK: Nguyễn Tiến Uyên  
  C Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư 4 PTK: Nguyễn Tiến Uyên  
24 S Thảo luận 4 PTK: Nguyễn Tiến Uyên  
  C NC      

Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn