Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC K46.5

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
21 S Nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
22 S Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân tại cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
23 S Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các ĐTND …. 4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
  C Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
24 S Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở   Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
  C Thảo luận   4 Gv,Ths: Đinh Văn Dũng  
25 S  Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths:. Nguyễn Thị Mai Thương  
  C Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở  4 Gv,Ths:. Nguyễn Thị Mai Thương  
26+27          
28 S Thi hết môn: Kỹ năng LĐ,QL 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng 4 Cán bộ coi thi  
29 S Công tác dân vận của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay 4 Gv,Ths:. Nguyễn Thị Mai Thương  
  C Thảo luận  4 Gv,Ths:. Nguyễn Thị Mai Thương  

Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn