Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Đô Lương 14

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

  Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn
1 Phan Thị Hằng Vận dụng "quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại" vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở Trung Tâm GDTX Đô Lương PTK.Ths Nguyễn Thị Kim Oanh 0915126610
2 Nguyễn Thị  Hảo Vận dụng cặp phạm trù bản chất và hiện tượng vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trường Trung học phổ thông Đô Lương 2, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. PTK.Ths Nguyễn Thị Kim Oanh 0915126610
3 Nguyễn Bá Hùng Vận dụng quan điểm toàn diện trong Triết học Mác - Lênin vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trường Trung học phổ thông Đô Lương 4, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. Ths Phạm Thị Tuân
0918011862 
4 Nguyễn Văn Nga Vận dụng quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lê Nin vào việc giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. Ths Nguyễn Văn Phượng
0944388566
5 Nguyễn Thị Thanh Lợi Thực trạng và giải pháp gắn việc đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực ở cơ quan Huyện uỷ Đô Lương, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. PTP.Ths Phan Văn Ninh
0915051724
6 Hoàng Thị Thảo Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở Trường Tiểu học Hiến Sơn, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang
0979162479
7 Ngô Thị Hoa Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt ở Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. PHT.Ths.Trần Viết Linh
0912922848
8 Đặng Thị Hoa Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội Liên hiệp phụ nữ xã Quang Sơn, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. PTK.Ths.Nguyễn Thị Loan 0912999492
9 Nguyễn Duy Trí Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn tại Đoàn Trường Trung học phổ thông Đô Lương 1, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. PTK.Ths. Phạm Thị Như Quỳnh
0983233834
10 Lương Anh Tuấn Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay.  Ths Nguyễn Anh Tuấn
0902286684
11 Đinh Thị Thanh Ngà Thực trạng và các giải pháp nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh  tại Trường Trung học phổ thông Đô Lương 1, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. TK.Ths.Nguyễn Phùng Khánh
0945491897
12 Thái Thị Lương Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác thực hiện Quy chế dân chủ tại Trường  Mầm non Tân Sơn, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. PTK.Lê Anh Xuân
0913078468
13 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, giáo viên ở Trường  Trung học cơ sở Đội Cung, huyện Đô Lương trong giai đoạn hiện nay. Ths.Hồ Thị Hưng
983244995
14 Nguyễn Thị Thịnh Quản lý Nhà nước về hộ tịch ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương - Thực trạng và giải pháp Ths.Lê Thị Vinh
0946.284.900  
         
         
Lưu ý: - Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
Ngày nộp tiểu luận: Vào ngày thi tốt nghiệp
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp Tiểu luận: TTBDCT
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn