Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Quỳ Châu 7

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

  Họ và tên Tên đề tài Giảng viên        huớng dẫn
1 Vi Thế  Long Thực trạng và giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay Ths.Phan Thị Thanh Huyền
0975583345
2 Vi Thị Việt Thực trạng và một số giải pháp nhằm xây dựng đơn vị văn hóa tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay TK.Ths Dương Thanh Bình
01255211868
3 Trần Thị  Lệ Một số giải pháp chỉ đạo, quản lí nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong Trường Tiểu học Châu Phong 2 huyện Quỳ châu trong giai đoạn hiện nay. PTK.GVC.Nguyễn  Tiến Uyên
0915771071
4 Nguyễn Văn Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Giaos dục nghề nghiệp -Giaos dục thường xuyên huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay. Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang
0979162479
5 Nguyễn Thọ Nam Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên tại Chi bộ Ban quản lý Rừng phòng hộ Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay. PHT.Ths.Trần Viết Linh
0912922848
6 Nguyễn Thị Hiếu Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay PTK.Ths.Nguyễn Thị Loan 0912999492
7 Lương Thị Dung Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ quan Huyện ủy Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay; Ths Nguyễn Thị Thu Sa
0917.136.222 
8 Tống Thị Thu Hồng Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay TK.Ths.Nguyễn Phùng Khánh
0945491897
9 Lê Văn Thực trạng và giải pháp quản lý ngân sách xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay PTP Ths. Trần Duy Rô Nin
0984155186
10 Trần Hoàng  Vân Thực trạng và giải pháp đấu tranh tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay TP.Ths Phan Tiến Dũng
0912883048
11 Hà Văn  Hải Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay. PTK. Ths Thái Xuân Sang
915779259
12 Vi Thị Xuân Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác thực hiện Quy chế dân chủ tại Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ châu trong giai đoạn hiện nay PTK.Ths.Nguyễn Thị Thanh
915358785
13 Tống Thị Hằng Thực trạng và giải pháp nhằm tăng cường công tác thực hiện Quy chế dân chủ tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ châu trong giai đoạn hiện nay Ths Phan Thị Thu Hằng
914576786
14 Lữ Thị Thanh Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu trong giai đoạn hiện nay. Ths.Cao Diệu Linh
904819583
         
Lưu ý: - Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
Ngày nộp tiểu luận: Vào ngày thi tốt nghiệp
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp Tiểu luận: TTBDCT
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn