Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Con Cuông 9

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

 

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên        huớng dẫn

1 Phan Thị Thanh Việt Một số giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở xã Chi Khê, huyện Con Cuông giai đoạn hiện nay. Ths.Phan Thị Thanh Huyền
0975583345
2 Lưu Thị Kim Anh Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển cơ sở vật chất và hạ tầng ở Trường Trung học cơ sở Lục Dạ, huyện Con Cuông trong giai đoạn hiện nay. TK. Ths Nguyễn Văn Thành 0934354868
3 Nguyễn Thị Thu Trâm Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên tại Chi bộ Trường Mầm non Bồng Khê, huyện Con Cuông trong giai đoạn hiện nay. PTK.GVC.Nguyễn  Tiến Uyên
0915771071
4 La Dương  Thành Thực trạng và một số giải pháp bồi dưỡng, rèn luyện nhân cách cho đội ngũ cán bộ Y tế trên địa bà huyện Con Cuông trong giai đoạn hiện nay. PTK.Ths.Nguyễn Thị Loan 0912999492
5 Lương Thị  Hương Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Con Cuông giai đoạn 2017 - 2022. Ths Nguyễn Thị Mai Thương
0906.053.345
6 Lê Thị Kim  Yến Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở Trường Trung học cơ sở Yên Khê, huyện Con Cuông trong giai đoạn hiện nay TK.Ths.Nguyễn Phùng Khánh
0945491897
7 Vi Thị Hà Trang Quản lý nhà nước về đất đai và địa giới hành chính tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông trong giai đoạn hiện nay -Thực trạng và giải pháp PTK. Ths Thái Xuân Sang
915779259
8 Ngô Bá Toàn Quản lý nhà nước về ngân sách tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông trong giai đoạn hiện nay -Thực trạng và giải pháp.   TK.Ths Nguyễn Khắc Thắng
0913078140
9 Ngô Minh Hạnh Thực trạng và một số giải pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn dân cư vùng đệm thuộc Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Ths Nguyễn Anh Tuấn
0902286684
10 Nguyễn Thị Thu Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại Trường Tiểu học 2 Lục Dạ, huyện Con Cuông trong giai đoạn hiện nay. Ths Võ T Thuý Hà 982346308
11 Lê Thị  Quản lý nhà nước về văn hoá tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông trong giai đoạn hiện nay -Thực trạng và giải pháp.   Ths Phan Thị Thu Hằng
914576786
12 Quang Thị Thuý  Hằng Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc thực hiện dân chủ ở Trường Mầm non thị Trấn Con Cuông, huyện Con Cuông trong giai đoạn hiện nay. Ths.Hồ Thị Hưng
983244995
13 Ngô Kim  Yến Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên  Trường Tiểu học Mậu Đức, huyện Con Cuông trong giai đoạn hiện nay. PTK.Lê Anh Xuân
0913078468
         
         
         
         
Lưu ý: - Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy; 
Ngày nộp tiểu luận: Vào ngày thi tốt nghiệp
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp Tiểu luận ít nhất 5 ngày
Địa điểm nộp Tiểu luận: TTBDCT
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn