Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp BD ngạch chuyên viên K31

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

8 C Khai giảng      
9 S Nhà nước trong hệ thống chính trị 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
10 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tổ chức bộ máy HCNN 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
11 S Tiếp 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Thái Xuân Sang  
12 S Cải cách hành chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C NC      
13+14 S-C Nghỉ      
15 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
16 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Quản lý tài chính trong cơ quan HCNN 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
17 S Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
18 S Đạo đức công vụ 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 PTK: Lê Anh Xuân  
19 S Thảo luận 4 PTK: Lê Anh Xuân  
  C NC      
20+21 S-C Nghỉ      
22 S NC      
  C Thủ tục hành chính 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
23 S Tiếp 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Lê Thị Vinh  
24 S  Công vụ công chức 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
25 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Hệ thống thông tin trong QLHCNN 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
26 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Khắc Thắng  
  C NC      
27+28 S-C Nghỉ      
29 S NC      
  C Tổng quan QLNN theo ngành, lãnh thổ 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
30 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
31 S Kiểm tra lần 1 2 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C NC      
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn