Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC CT-HC Đảng ủy khối K1

Người đăng: Phan Van Ninh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở (tiếp)

     
4 S Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên 4 PTK: Nguyễn Tiến Uyên  
  C Thảo luận 4 PTK: Nguyễn Tiến Uyên  
5 S Công tác của cấp uỷ đảng ở cơ sở và của người bí thư 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy  4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
6 S Thảo luận 4 Gv: Nguyễn Đình Thanh  
    Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở      
  C Nghiệp vụ công tác MTTQ và vận động xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
7 S Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân tại cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Thảo luận  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
8-17 S-C Nghỉ      
18 S Nghiệp vụ công tác Công đoàn và vận động công nhân ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
19 S Thảo luận  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mại Thương  
20 S Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mại Thương  
  C Nghiệp vụ công tác Hội CCB và vận động CCB ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mại Thương  
21 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mại Thương  
  C Thi hết môn: ĐL, CS 4 Cán bộ coi thi  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn