Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Vinh 19

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
11 S Hoạt động LĐ, QL của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
12 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý  4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
13 S Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục…. 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
14 S Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
15 S Thi hết môn: NN-PL 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: QLHCNN 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
16 S Thảo luận 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
17 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
18 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C NC      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn