Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K3 Đại học Quân sự

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

4 S Làm việc với lớp, Trường Quân sự QK4 về chuẩn bị thi tốt nghiệp   PHT,Ths: Phan Tiến Dũng;         CN: Trần Thị Hương;          VCHC: Nguyễn Văn Cầu  
    Hệ thống chương trình, hướng dẫn ôn thi và viết khoá luận tốt nghiệp 4 PHT,Ths: Phan Tiến Dũng  
  C Tiếp 4 PHT,Ths: Phan Tiến Dũng  
5-20 S-C Ôn thi và viết khoá luận tốt nghiệp      
21 S Thi tốt nghiệp  4 Ban Coi thi  
  C Thi tốt nghiệp  4 Ban Coi thi  
22 S Thi tốt nghiệp  4 Ban Coi thi  
  C Thi tốt nghiệp  4 Ban Coi thi  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn