Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

4 S NC      
   

Đường lối, chính sách của Đảng và    Nhà nước về …. (tiếp)

     
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
5 S Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
6 S Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
7 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người  4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
8 S Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C NC      
9-10 S-C Nghỉ      
11 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
12 S Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay  4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 Gv: Lê Anh Xuân  
13 S Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 Gv: Lê Anh Xuân  
14 S Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
   

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
15 S Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C NC      
16-17 S-C Nghỉ      
18 S NC      
  C Hoạt động LĐ, QL của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
19 S Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
20 S-C Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11      
21 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
22 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C NC      
23-24 S-C Nghỉ      
25 S NC      
  C Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Loan  
26 S Thi hết môn: ĐL, CS 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi  
27 S Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
28 S Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
29 S Thảo luận 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C NC      
30-1/12 S-C Nghỉ      
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn