Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.1

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

4 S NC      
   

Đường lối, chính sách của Đảng và     Nhà nước về …. (tiếp)

     
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
5 S Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
6 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
7 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
8 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
  C NC      
9-10 S-C Nghỉ      
11 S NC      
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thanh Huyền  
12 S Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
13 S Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
14 S Tiếp 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Ngô Thị Vân  
   

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ LĐ,QL ở cơ sở

     
15 S Hoạt động LĐ, QL của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C NC      
16-17 S-C Nghỉ      
18 S NC      
  C Kỹ năng tuyên truyền thuyết phục… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
19 S Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
20 S-C Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11      
21 S Thảo luận 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
22 S Phong cách lãnh đạo quản lý của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C NC      
23-24 S-C Nghỉ      
25 S NC      
  C Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo quản lý 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
26 S Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
27 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
28 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thi hết môn: ĐL, CS 4 Cán bộ coi thi  
29 S Thi hết môn: Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi  
  C NC      
30-1/12 S-C Nghỉ      
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn