Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.7

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật XHCN (tiếp)

     
5 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
6 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa  4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
7-11 S-C Nghỉ      
12 S Luật Hiến pháp 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
  C Luật Hành Chính 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
13 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Nguyễn Thị Hoài An  
14-18 S-C Nghỉ      
19 S Luật Dân sự 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
20 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
21-25 S-C Nghỉ      
   

Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

     
26 S Lý luận về quản lý hành chính nhà nước 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
27 S Quản lý ngân sách địa phương 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Cao Diệu Linh  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn