Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Quân sự K10

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở

     
1 S Công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác dân vận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Thu Sa  
2 S Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Công tác dân vận của chính quyền cơ sở trong giai đoạn hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
3 S Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Chu Văn Xuân  
   

Phần học địa phương

     
4 S Lịch sử Đảng bộ Nghệ An 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C NC      
5+6   S-C Nghỉ      
7 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
8 S Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Hồng Giang  
9 S Thi hết môn: Kỹ năng LĐ, QL 4 Cán bộ coi thi   
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở 4 Cán bộ coi thi   
10 S Truyền thống văn hóa và con người Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
11 S Dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở Nghệ An 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
12+13 S-C Nghỉ      
14 S Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C NC      
15 S Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi hết môn: Phần học địa phương 4 Cán bộ coi thi  
16 S Thi lần 2 các môn 4 Cán bộ coi thi  
  C Thi lần 2 các môn 4 Cán bộ coi thi  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn