Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Diễn Châu 22

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….(tiếp)

     
7 S Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay  4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Tiếp 4 Gv: Lê Anh Xuân  
8 S Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
9 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người  4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
10 S Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
11 S Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
12-18 S-C Nghỉ      
   

Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở

     
19 S Hoạt động LĐ, QL của CB LĐ, QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Phong cách lãnh đạo, quản lý của CB LĐ,QL ở cơ sở 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
20 S Kỹ năng ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ lãnh đạo, quản lý 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Thảo luận 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
21 S Kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục… 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
  C Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin… 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
22 S Kỹ năng xử lý tình huống chính trị xã hội ở cơ sở 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở. 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
23 S Thảo luận 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Kỹ năng điều hành công sở ở cơ sở 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
24 S Kỹ năng soạn thảo văn bản 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
25 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C NC      
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn