Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Tân Kỳ 13

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về …. (tiếp)

     
14 S Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chính sách xã hội 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về thực hiện quyền con người  4 Gv: Lê Anh Xuân  
15 S Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 4 Gv: Lê Anh Xuân  
16 S Thảo luận 4 Gv: Lê Anh Xuân  
  C Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
17 S Những vấn đề cơ bản về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay  4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
18 S Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Anh Tuấn  
    Theo dõi, quản lý lớp học   Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Thanh;    Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Tài  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn