Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.3

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

6 S 07h00': Đón tiếp học viên, làm thủ tục nhập học   Chủ nhiệm, cán bộ tuyển sinh, cán bộ thư viện  
09h00': Khai giảng lớp học   Đảng ủy; BGH; giảng viên; viên chức nhà trường  
 

Chủ nghĩa Mác-Lênin

     
C Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
7-8 S-C Nghỉ      
9 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
10 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
11 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
12 S Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
13 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
14-15 S-C Nghỉ      
16 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn