Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.2

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

6 S 07h00': Đón tiếp học viên, làm thủ tục nhập học   Chủ nhiệm, cán bộ tuyển sinh, cán bộ thư viện  
09h00': Khai giảng lớp học   Đảng ủy; BGH; giảng viên; viên chức nhà trường  
 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng    Hồ Chí Minh

     
C Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
7-8 S-C Nghỉ      
9 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
10 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Chiên  
11 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
12 S Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
13 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Mai Thị Thu Hiền  
  C NC      
14-15 S-C Nghỉ      
16 S NC      
   

Chủ nghĩa Mác-Lênin

     
  C Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
17 S Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
18 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
19 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
20 S Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
  C NC      
21-22 S-C Nghỉ      
23 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
24 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
25 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
   

Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)

     
26 S Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
27 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C NC      
28-29 S-C Nghỉ      
30 S NC      
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn