Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K49.1

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

6 S 07h00': Đón tiếp học viên, làm thủ tục nhập học   Chủ nhiệm, cán bộ tuyển sinh, cán bộ thư viện  
09h00': Khai giảng lớp học   Đảng ủy; BGH; giảng viên; viên chức nhà trường  
 

Chủ nghĩa Mác-Lênin

     
C Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
7-8 S-C Nghỉ      
9 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
10 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
11 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
12 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phạm Thị Tuân  
  C Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
13 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C NC      
14-15 S-C Nghỉ      
16 S NC      
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
17 S Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
  C Tiếp 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
18 S Thảo luận 4 Gv,Ths: Phạm Thị Lan Hương  
   

Chủ nghĩa Mác-Lênin (tiếp)

     
  C Những vấn đề cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
19 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
20 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C NC      
21-22 S-C Nghỉ      
23 S NC      
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
24 S Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
25 S Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
  C Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
26 S Tiếp 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
  C Thảo luận 4 PTP,Ths: Phan Văn Ninh  
   

Chủ nghĩa Mác - Lê nin (tiếp)

     
27 S Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
  C NC      
28-29 S-C Nghỉ      
30 S NC      
  C Liên minh công - nông - trí thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 4 Gv,Ths: Nguyễn Văn Phượng  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn