Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.9

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở (tiếp)

     
7 S Nghiệp vụ công tác phụ nữ và vận động phụ nữ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Nghiệp vụ công tác Đoàn TN và vận động thanh niên ở cơ sở 4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
8 S Nghiệp vụ công tác nông dân và vận động nông dân ở cơ sở  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
  C Thảo luận  4 Gv,Ths: Nguyễn Thị Mai Thương   
9 S Thi hết môn: Kỹ năng LĐ, QL 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
10-12 S-C Nghỉ      
   

Phần học địa phương

     
13 S Truyền thống văn hóa và con người Nghệ An 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách dân tộc ở Nghệ An 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
14 S Tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Nghệ An 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Phạm Thị Như Quỳnh  
15 S Lịch sử Đảng bộ Nghệ An 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Tiếp 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
16-19 S-C Nghỉ      
20 S Nhiệm vụ cơ bản và những giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
  C Tiếp 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
21 S Thảo luận 4 PHT,Ths: Dương Thanh Bình  
  C NC      
22 S Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: Phần học địa phương 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
23 S Thi lần 2 các môn   Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi lần 2 các môn   Cán bộ coi thi + CNTT  
Các thông tin khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn