Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Anh Sơn 15

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa

     
16 S Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Tiếp 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
17 S Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
18 S Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Pháp luật và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
19 S Thực hiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa  4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
20 S Luật Hiến pháp 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
  C Luật Hành Chính 4 Gv,Ths: Hồ Thị Hưng  
21 S Luật Đất đai, Luật Kinh tế 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
22 S Luật Dân sự 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Luật Hôn nhân & Gia đình 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
23 S Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
  C Thảo luận 4 Gv,Ths: Phan Thị Thu Hằng  
24 S Thi hết môn: ĐL, CS 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
25-29 S-C Đi thực tế cơ sở 40 CN, TTBDCT, BCS  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn