Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Cập nhật kiến thức đối tượng 4 Thái Hoà

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC TIẾT GIẢNG VIÊN GHI CHÚ
26 S 07h30': Khai mạc   Ban Tổ chức lớp học  
Những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.    4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Kim Oanh  
Định hướng nghiên cứu chuyên đề 2.
C Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. 4 PTK,Ths: Nguyễn Thị Thanh  
Định hướng nghiên cứu chuyên đề 6.
27 S Kiến thức, kỹ năng và một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, quản lí hiện nay. 4 TP,Ths: Nguyễn Phùng Khánh  
C Nhận thức mới về chủ trương “Phát triển kinh tế- nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH”. 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
Định hướng nghiên cứu chuyên đề 7.
28 S Những vấn đề trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển văn hóa, xã hội trong thời kỳ  CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. 4 TP,Ths: Ngô Bá Cường  
C Viết thu hoạch 4 Ban Tổ chức lớp học  
16h00': Bế mạc
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn