Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC K48.8 Đại học Vinh

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

TT

Họ và tên

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

1 Nguyễn Thị Phương  Thảo Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác thực hiện dân chủ cơ sở Trường Đại học Vinh trong giai đoạn hiện nay PTK,Ths. Nguyễn Thị Thanh (0915358785)
2 Nguyễn Văn  Trung Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt Trường Đại học Vinh giai đoạn hiện nay. TK,Ths. Nguyễn Khắc Thắng (0913078140)
3 Nguyễn Văn  Tuấn Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cán bộ Viện Sư phạm xã hội, Trường Đại học Vinh  Ths. Nguyễn Thị Hồng Giang  (0945275660)
4 Lê Thị Thu  Hiệp Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Trường Đại học Vinh trong giai đoạn hiện nay TK,Ths. Phạm Thị Như Quỳnh (0983233834)
5 Phạm Thị  Hương Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Vinh TK,Ths. Ngô Bá Cường (0913028507)
6 Phạm Đình Mạnh Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn khối hành chính Trường Đại học Vinh PTK,Ths. Chu Văn Xuân (0912583899)
7 Cao Thanh  Sơn Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ trẻ ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh PTP,Ths. Nguyễn Thị Hoài An (0912657559)
8 Nguyễn Thị  Hương Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và các mục tiêu chiến lược của Nhà trường nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn hiện nay. HT,TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa  (0988972868)
9 Thái Thị  Tân Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở chi bộ….. trong giai đoạn hiện nay PHT. Nguyễn Mỹ Tặng (0948943668)
10 Hồ Thị Vân  Anh Viện Sư phạm Xã hội – Trường Đại học Vinh trên hành trình thúc đẩy công bố quốc tế  PHT,Ths. Dương Thanh Bình (0946033568)
11 Trần Thị Việt Anh Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại Trường Đại học Vinh trong tình hình hiện nay TP,Ths. Lê Thu Hường (0918660614)
12 Trần Văn  Thông Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh PTP,Ths. Trần Duy RôNin (0984115186)
13 Phùng Văn  Nam Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của Viện Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh PHT,Ths. Phan Tiến Dũng (0912883048)
14 Phạm Hồng  Sơn Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chất lượng cao tại Khoa xây dựng, Trường Đại học Vinh PTK,Ths. Thái Xuân Sang (0915779259)
Lưu ý
:
 Giảng viên cần yêu cầu học viên in trên 02 mặt giấy;
Ngày nộp khóa luận: Chậm nhất sáng 03/8/2019;
Ngày nộp bản thảo cho giảng viên hướng dẫn: Trước ngày nộp khóa luận ít nhất 5 ngày;
Nộp khóa luận cho: Chủ nhiệm lớp.

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn