Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Lịch giảng dạy

Lớp TC LL CT-HC Nghĩa Đàn 14

Người đăng: Nguyễn Đình Thanh File đính kèm: Không có

NGÀY

TÊN MÔN HỌC, PHẦN HỌC

TIẾT

GIẢNG VIÊN

GHI CHÚ

 

 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về ….

     
12 S Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
13 S Mô hình tăng trưởng và phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
  C Tiếp 4 TK,Ths: Nguyễn Văn Thành  
14 S Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam  4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
15 S Tiếp 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
  C Thảo luận 4 PTK,Ths: Trần Bá Long  
16 S Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
17 S Tiếp 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
18 S Tiếp 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
  C Thảo luận 4 TK,Ths: Ngô Bá Cường  
19 S Thi hết môn: Lịch sử Đảng 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
  C Thi hết môn: Nghiệp vụ công tác đoàn thể 4 Cán bộ coi thi + CNTT  
20 S Hướng dẫn đi thực tế cơ sở 4 TP,Ths: Lê Thu Hường  
  C NC      
23-26 S-C Đi thực tế cơ sở 16 CN, TTBDCT, BCS  
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn